Izpiti

Letni izpiti

Inštrument, petje

Letne izpite učenci opravljajo praviloma ob koncu pouka v šolskem letu pri inštrumentu, petju in solfeggiu.

Učenci vseh inštrumentov, razen pri citrah in petju, prvič opravljajo izpit ob koncu 2. razreda – ob koncu prvega obdobja nižje stopnje. Pri citrah in petju, kjer se nižja stopnja ne deli na dve obdobji, se izpiti opravljajo ob koncu 1. razreda.

Pri predmetih, ki se ocenjujejo pri izpitu, letno oceno določi izpitna komisija, ki oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarse znanja. Izpitna komisija pri oblikovanju letne ocene upošteva vse ocene, ki jih je učenec prejel med šolskim letom.

Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec na izpitu pokazati dobro obvladanje vseh tehničnih in muzikalnih sestavin igre in pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora.

Solfeggio

Pri predmetu solfeggio se ob zaključku šolskega leta opravlja pisni in ustni izpit.

Izpitni roki

11. do 15. september 2023 – jesenski rok
22. do 30. januar 2024 – zimski rok
15. do 20. maj 2024 – majski rok za učence zaključnih razredov OŠ in SŠ
11. do 20. junij 2024 – junijski rok

Popravni izpiti

Popravni izpit učenci lahko opravljajo le iz nauka o glasbi od drugega razreda naprej in iz solfeggia in sicer le enkrat v posameznem šolskem letu oziroma le enkrat v istem izobraževalnem obdobju ali na isti stopnji. Če učenec popravnega izpita ne opravi, ponavlja razred nauka o glasbi oziroma solfeggia.

Pri inštrumentu in petju se popravni izpiti ne opravljajo.

Roki popravnih izpitov

20. do 28. junij 2024
20. do 30. avgust 2024

(Visited 201 times, 1 visits today)
Dostopnost