Program glasba

Na naši šoli izvajamo pouk naslednjih inštrumentov ali predmetov:

1. orkestrski instrumenti in petje:

  • godala: VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO,
  • pihala: FLAVTA, KLARINET, SAKSOFON,
  • trobila: ROG, TROBENTA, POZAVNA, TUBA, EVFONIJ,
  • TOLKALA,
  • PETJE;

2. drugi instrumenti:

  • instrumenti s tipkami: KLAVIR, HARMONIKA,
  • brenkala: KITARA, HARFA,
  • KLJUNASTA FLAVTA;

3. ljudska glasbila:

  • CITRE.

Trajanje izobraževanja – število let
OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE
Predmeti oz. programi, stopnje, trajanje izobraževanja in starost učencev

PredmetNižja stopnja 1.obdobjeNižja stopnja 2.obdobjeSKVišja
stopnja
Skupaj*Starost
spodnja
*Starost
zgornja
Opomba
Klavir 2462879
Harmonika2462879
Violina2462879
Violončelo2462879
Harfa246287,911mala ped. 7 let ped. harfa 9 let
Kitara24628810
Kljunasta flavta2462879
Viola2462879
Flavta4628911
Klarinet24628911
Saksofon24628911
Trobenta24628912
Rog24628911
Pozavna246289,1118altov. poz. 9 let
pozavna 11 let
Tuba246281118
Druga konična trobila246281018
Tolkala24628918
Citre24628911
Petje/442617, 1824ženske – 17 let
moški – 18 let
Glasbena pripravnica16
Predšolska glasbena vzgoja15

Pouk inštrumentov in petja poteka individualno in sicer dvakrat tedensko 30 oz. 45 minut.

OSTALI OBVEZNI PREDMETI GLASBENEGA PROGRAMA

NAUK O GLASBI in SOLFEGGIO

Od 1. do 6. razreda je nauk o glasbi obvezen za vse učence pri individualnem pouku, obiskovanja pouka solfeggia pa so obvezni učenci, ki so vpisani na višjo stopnjo kateregakoli inštrumenta oziroma petja. Pouk nauka o glasbi in solfeggia traja praviloma enkrat tedensko 90,  60 oz. 45 minut (glede na normativ – število učencev v posamezni skupini).

Priporočljivo je, da nauk o glasbi oz. solfeggio obiskujejo, brez pavziranja, tudi učenci, ki so pri inštrumentu v nižjem razredu kot pri naukom o glasbi oz. solfeggiu (npr. učenci, ki so se vpisali oz. prepisali na drug inštrument, in so pred tem končali pouk v posameznem razredu nauka o glasbi oz. solfeggia).

ORKESTRALNA in KOMORNO-ANSAMBELSKA IGRA

Orkester in komorna igra sta obvezna predmeta vzgojno-izobraževalnega programa glasba.

Komorna igra je obvezna za vse učence, skladno s predmetnikom.

Učenci orkestrskih inštrumentov (godal, pihal, trobil in tolkal) v zadnjih razredih nižje stopnje in na višji stopnji sodelujejo v šolskem pihalnem in godalnem ter harmonikarskem orkestru.

V orkestru in komornih ansamblih lahko sodelujejo tudi učenci nižjih razredov. Po presoji učenčevih sposobnosti jih predlagajo učitelji glavnega predmeta v dogovoru z vodjo orkestra. H komornim ansamblom in k orkestrom so vabljeni tudi tisti, ki so šolanje že končali.

KOREPETICIJE

Korepeticije se izvajajo v skladu s predmetniki ter normativi in standardi v glasbenih šolah pri učencih pihalnega, godalnega, trobilnega, pevskega oddelka in tolkal.

(Visited 268 times, 1 visits today)
Dostopnost