Organi šole

Ustanovitelj in organi upravljanja

Ustanovitelj: Občina Sevnica

Svet zavoda:

(oblikovan 28. 5. 2020 in imenovan za obdobje štirih let)

  • predstavniki delavcev šole: Ernest Kramar – predsednik, Betka Cimperšek, Ana Mlakar, Špela Troha Ogorevc, Andreja Zupanc
  • predstavniki ustanovitelja: Janez Kukec, Betka Salmič, Estera Savić Bizjak
  • predstavniki staršev: Zala Jazbec – namestnica predsednika, Franc Plesnik, Vesna Zorec

Svet staršev:

  • oddelek za klavir in harmoniko: Jerneja Rojc, Boris Zgonc, Helena Žveglič
  • oddelek za godala in brenkala: Petra Majcen, Franc Plesnik, Andreja Kobal, Damijana Polak, Cvetka Štih
  • oddelek za pihala: Bernarda Androjna, Maja Požun
  • oddelek za trobila, tolkala in petje: Darko Grubešić, Zala Jazbec, Alenka Štigl
  • oddelek za predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno pripravnico: Vesna Zorec

Ravnateljica: Katja Krnc

Učiteljski zbor

Tehnično in administrativno osebje:

Poslovna sekretarka: Gabrijela Lisec
Računovodkinja: Janja Pavčnik Šalamon (računovodsko in finančno svetovanje d.o.o. LIIR)
Hišnik: Andrej Fon
Čistilka: Jela Bojić

(Visited 80 times, 1 visits today)