Vpis v višje razrede

VPIS UČENCEV V VIŠJE RAZREDE

Učenec se vpisuje v vsako šolsko leto posebej z izpolnjenim Vpisnim listom in plačano vpisnino v mesecu juniju.

Evidenčno zbiranje prijav za vpis učencev v višje razrede bo potekalo že v mesecu aprilu – od 6. do 23. aprila 2021. Na podlagi zbranih prijav starih učencev namreč najavimo prosta mesta in načrtujemo vpis novih učencev.

(Visited 40 times, 1 visits today)